Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 72634

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa klientów zewnętrznych, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie procesu służącego przygotowaniu decyzji w celu wpisania, odmowy wpisania oraz skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony, wydania, odmowy, zawieszenia i cofnięcia licencji detektywa oraz wydania, odmowy wydania i cofnięcia dopuszczenia do posiadania broni palnej obiektowej;
 • obsługa interesantów w celu przyjmowania wniosków, pism oraz udzielania wszechstronnych informacji z zakresu ustawy o ochronie osób i mienia, broni i amunicji oraz przekazywanie wiadomości w zakresie wymogów i kwalifikacji niezbędnych do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, a także dopuszczenia do posiadania broni palnej obiektowej;
 • realizacja przedsięwzięć organizacyjno - technicznych związanych z egzaminami dopuszczającymi kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do posiadania broni palnej obiektowej, uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze członka oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie;
 • wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą jako organ II instancji od postanowień wydawanych przez Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla policjantów, opracowywanie pisemnych wytycznych w zakresie zagadnień dotyczących wydawania postanowień opiniujących osoby ubiegające się o dokonanie wpisu lub posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywa;
 • prowadzenie aplikacji "Lista Kwalifikowanych Pracowników" w celu zgodności stanu faktycznego z zapisami w systemie informatycznym Policji oraz aplikacji "KSIP - Broń i Ruch Drogowy".

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość KPA, przepisów prawnych z zakresu zagadnień związanych z ochroną osób i mienia oraz bronią i amunicją;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność;
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2020-12-26

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy