Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 70565

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin.

Zakres zadań

 • Administrowanie i koordynowanie prawidłowego obiegu informacji między jednostkami terenowymi a Biurem Wywiadu Kryminalnego KGP poprzez stały nadzór i monitowanie wprowadzanych informacji operacyjnych w postaci MI oraz Zapytań w celu zwiększenia poziomu efektywności funkcjonowania Systemu Informacji Operacyjnych;
 • Wprowadzanie, analizowanie i opracowywanie informacji operacyjnych zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na Typowania skierowane do SIO w celu wsparcia realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów z pionów kryminalnych;
 • Udzielanie policjantom odpowiedzi na zapytania skierowane do Systemu Informacji Operacyjnych w celu wykorzystania zgromadzonych w SIO informacji do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • Wprowadzanie ankiet do Ogólnopolskiej Bazy Osobowych Źródeł Informacji (OBOZI) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Systematyczne wprowadzanie dokumentów i weryfikowanie bazy Kartoteki Miejsc;
 • Systematyczne weryfikowanie informacji wprowadzonej do Systemu Informacji Operacyjnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dot. funkcjonowania systemu SIO oraz prawidłowego wprowadzania danych do SMI dla operatorów z jednostek terenowych oraz policjantów z woj. warmińsko-mazurskiego w celu poprawienia efektywności wykonywanych zadań;
 • Dokonywanie sprawdzeń w dostępnych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych w celu potwierdzenia autentyczności danych zawartych w informacjach wprowadzanych do SIO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca przy wprowadzaniu danych z dokumentów rejestracyjnych do baz danych przy wykorzystywaniu stanowiska komputerowego.
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość oprogramowania Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem analitycznym
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • dokładność, sumienność, rzetelność;
 • analizowanie, synteza;
 • dyspozycyjność;
 • zdolność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy