Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 70559

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax). Praca wymagająca przemieszczania się samochodem pomiędzy dwoma lokalizacjami budynków, które zajmują pracownicy.


 

Zakres zadań

 • 1) prowadzenie szkoleń wstępnych, organizacja szkoleń okresowych BHP pracowników,
 • 2) przygotowanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie prawidłowej identyfikacji zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • 3) ) systematyczna kontrola warunków BHP i ppoż., przestrzegania zasad i przepisów z tego zakresu przez pracowników, sporządzanie protokołów z kontroli i opracowanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z §2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 109, poz.704 ze zm.),
 • 4) udział w badaniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie wniosków profilaktycznych, kontrola ich wykonania oraz prowadzenie dokumentacji ewidencji powypadkowej, chorób zawodowych, jednorazowych odszkodowań pokontrolnych
 • 5) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • 6) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami,
 • 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP w celu niwelowania zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy,
 • 8) opisywanie faktur m.in. za badania medycyny pracy, szczepienia ochronne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych pracowników zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbie BHP na stanowiskach samodzielnych w administracji publicznej
 • aktualne okresowe szkolenie pracowników służb BHP
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • umiejętność prowadzenia szkoleń

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2020-10-28

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy