Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69572

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne: kilka razy w tygodniu z potencjalnymi oferentami oraz wykonawcami w sprawie realizacji umów żywnościowych, kilka razy w miesiącu z potencjalnymi oferentami oraz wykonawcami umów w sprawie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, odpadów pokonsumpcyjnych celem wykonania prawidłowego funkcjonowania punktu żywienia, kilka razy w roku z przedstawicielem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego celem potwierdzenia wykonania poleceń wynikających z zaleceń pokontrolnych.
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak zagrożenie korupcją w związku ze sporządzaniem opisu przedmiotu zamówienia, udział w komisjach przetargowych.

Zakres zadań

 • bieżące planowanie, organizowanie i realizowanie usług, dostaw w szczególności żywności celem zapewnienia nieprzerwanego procesu zabezpieczenia potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie,
 • bieżące realizowanie zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem procedury HACCP w punkcie żywienia, w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców oraz dokonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika Sekcji celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas produkcji i dystrybucji żywności,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, rozpoznawanie rynku, uczestniczenie w opracowywaniu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie działalności działu żywnościowego oraz branie udziału w komisjach przetargowych,
 • bieżące sporządzanie miesięcznych ocen jakości wyżywienia poprzez dokonywanie kontroli wartości odżywczych i prawidłowego zbilansowania jadłospisu,
 • bieżące planowanie jadłospisów w zakresie przedsięwzięć organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
 • bieżące realizowanie zadań w zakresie zgłaszanych potrzeb wynikających z działalności Sekcji, współpracowanie z przedstawicielami Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w zakresie potrzeb żywnościowych,
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w branży gastronomicznej lub w prowadzeniu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie umów i zobowiązań, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • asertywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia w zakresie procedur HACCP,
 • znajomość procedur HACPP,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy