Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87061

Warunki pracy


 • praca biurowa i w terenie

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m)

Zakres zadań

 • Koordynowanie spraw dotyczących projektu w skali jednostki, pozwalające na zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji prac zgodnej z harmonogramem realizacji projektu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości - przygotowywanie wniosków o płatność i aktualizacja harmonogramu projektu.
 • Nadzór przyrodniczy i kontrola postępów prac prowadzonych w terenie.
 • Prowadzenie spotkań z właścicielami gruntów objętych działaniami w ramach projektu.
 • Przygotowywanie wkładów merytorycznych do dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego działań ochrony czynnej.
 • Udział w odbiorach prac wykonanych w terenie.
 • Monitorowanie postępów w osiąganiu zakładanych w projekcie wskaźników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe z zakresu biologii, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody - potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość siedlisk zależnych od wód oraz zaleceń ochronnych
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody
 • Znajomość zasad i procedur związanych z realizacją projektów środowiskowych dofinansowanych z UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obrony własnego stanowiska
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: świętokrzyskie / Kielce

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy