Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87112

Warunki pracy


 • praca biurowa i w terenie

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentów i zestawień do aktualizacji bazy danych obszarów Natura 2000.
 • Uczestniczenie w planowaniu działań w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z załączników do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej oraz w realizacji działań.
 • Udział w procesie sporządzania i przygotowywaniu projektów zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura i ich zmian.
 • Przygotowywanie okresowych zestawień i raportów dotyczących planowania i wykonywania ochrony w obszarach Natura 2000.
 • Gromadzenie informacji dotyczących realizacji działań ochronnych na obszarach Natura 2000 przez RDOŚ, organizacje ekologiczne i inne jednostki.
 • Uczestniczenie w aplikowaniu o środki finansowe w związku z planowaniem i realizacją działań ochronnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe - biologia, leśnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub leśnictwa - potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, KPA
 • Znajomość Dyrektyw UE dotyczących obszarów Natura 2000
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do Dyrektyw UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Znajomość zasad i procedur aplikowania o wsparcie działań z funduszy zewnętrznych i realizacji projektów przyrodniczych

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: świętokrzyskie / Kielce

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy