Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 87006

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca w terenie

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, w tym w przygotowaniu decyzji i postanowień w tych sprawach
 • Bierze udział w wykonywaniu badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów oraz w zakresie realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, w tym w wydawaniu decyzji i postanowień w tych sprawach
 • Bierze udział w przygotowywaniu opinii dla urzędów celnych w sprawach spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych i innych wymagań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o systemie oceny zgodności wraz z rozporządzeniem w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o kompatybilności elektromagnetycznej, o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu metrologii elektrycznej i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/intresanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-07

  Miejsce pracy: śląskie / Siemianowice Śląskie

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy