Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Kierownik poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 110828

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu; budynek piętrowy, bez windy, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady).


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.


Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urzadzenia biurowe.


Pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.


 


 


 

Zakres zadań

 • kompleksowo prowadzi akta osobowe
 • prowadzi ewidencję czasu pracy oraz ewidencję nieobecności pracowników w programie kadrowym
 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • organizuje nabory na wolne stanowiska pracy
 • wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia
 • prowadzi dokumentację związaną z działalnością socjalną
 • sporządza sprawozdania GUS oraz sprawozdania z realizacji zadań, które wynikają z ustawy o służbie cywilnej
 • nadzoruje realizację ocen okresowych
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz wartościowaniem opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zadania związane ze sporządzaniem zakresów czynności
 • prowadzi sprawy związane z badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy
 • prowadzi ewidencję majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, sporządza spisy z natury rzeczowych składników majątkowych, porównuje ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustala ewentualne różnice
 • prowadzi rejestry umów, pieczęci, zarządzeń, odzieży roboczej
 • sporządza zamówienia, zaopatrzenia na zakup sprzętu gospodarczego, biurowego, odzieży ochronnej oraz innych
 • prowadzi dokumentację związaną z administrowaniem budynków; umowy najmu dzierżawy
 • ścisła współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Główną Księgową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość ustawy Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do nich
 • biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz urządzeń biurowych.
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o profilu geograficzno-hydrologicznym, zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o żegludze śródlądowej, posiada prawo...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. ds. administracyjnych w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zarządzanie, posiada...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku

  Data dodania: 2022-11-20

  Miejsce pracy: pomorskie / Puck

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy