Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 109883

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu przy komputerze, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • kompleksowo prowadzi akta osobowe,
 • prowadzi ewidencję czasu pracy oraz ewidencję nieobecności pracowników w programie kadrowym,
 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy tj. przygotowywanie umów o prace, świadectw pracy i porozumień do umów,
 • organizuje nabory na wolne stanowiska pracy,
 • wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia,
 • prowadzi dokumentację związaną z działalnością socjalną, BHP i PPOŻ,
 • prowadzi ewidencję kart drogowych samochodów służbowych,
 • sporządza sprawozdania GUS oraz sprawozdania z realizacji zadań, które wynikają z ustawy o służbie cywilnej,
 • nadzoruje realizację ocen okresowych,
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz wartościowaniem opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zadania związane ze sporządzeniem zakresów czynności,
 • prowadzi sprawy związane z badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy,
 • zastępuje Sekretarza jednostki podczas jego nieobecności,
 • przygotowuje dokumentację w zakresie wyznaczania urzędowych lekarzy weterynarii zgodnie z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • przekazywanie do ZUS dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń przez pracowników,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji publicznej
 • dobra znajomość Ustawy Kodeks pracy oraz Ustawy o służbie cywilnej i rozporządzeń wykonawczych do nich,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych (Word, Excel itp.),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu Gratyfikant,
 • znajomość programu Płatnik,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: pomorskie / Wejherowo

Najnowsze oferty pracy:

  Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Dodano: dzisiaj

Więcej ofert pracy