Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 89692

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie. Występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak windy i podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi.

Zakres zadań

 • typuje żołnierzy rezerwy i inne osoby w celu nadania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
 • wysyła wezwania, karty powołania oraz decyzje
 • realizuje zapotrzebowania dotyczące potrzeb osobowych jednostek wojskowych
 • wykonuje czynności związane z realizacją planów powołania i list rezerw osobowych na ćwiczenia wojskowe oraz realizuje przedsięwzięcia dot. przeszkalania kursowego
 • uzupełnia w systemie SPIRALA-ZINT dane ewidencyjne osób mających nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne
 • uzupełnia w systemie SPIRALA-ZINT dane ewidencyjne żołnierzy rezerwy z zakresu ćwiczeń wojskowych oraz przeszkalania kursowego
 • utrzymuje w aktualności wezwania w systemie pozwalającym na sprawne ich doręczenie przez urzędy organizujące akcję kurierską
 • opracowuje bilanse, sprawozdania i analizy
 • realizuje zadania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz w sytuacjach kryzysowych
 • wykonuje czynności ewidencyjne związane z unieważnianiem pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
 • prowadzi analizę ilościowego i jakościowego uzupełnienia pracowniczych potrzeb mobilizacyjnych
 • prowadzi dokumentację ćwiczeń żołnierzy rezerwy
 • udziela informacji merytorycznych osobom i żołnierzom rezerwy w zakresie realizowanych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i rozporządzeń wykonawczych , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • kurs administrowania rezerwami

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: pomorskie / Słupsk