Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 88291

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,- zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - zagrożenie naciskami grup przestępczych;

Zakres zadań

 • kierowanie pracą Zespołu w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań, w obszarze spraw mieszkaniowych i socjalnych oraz doraźnego zaopatrzenia w sprzęt i materiały niezbędne do niezwłocznego wykonania zadań zleconych Wydziałowi;
 • nadzorowanie merytoryczne nad dokumentami sporządzanymi przez podległych pracowników;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji w sprawach dotyczących ustalania uprawnień funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego, równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego;
 • prowadzenie administracji mieszkań tymczasowego zakwaterowania Komendanta Wojewózkiego Policji w Gdańsku i Zestępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz komendantów powiatowych Policji województwa pomorskiego;
 • odpowiedzialność finansowa za planowanie i wydatki;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I i II instancji w sprawach ustalania uprawnień do lokalu mieszkalnego, równoważnika pieniężnego pomocy finansowej na uzyskanie lokalu/domu w stosunku do byłych funkcjonariuszy KWP uprawnionych do zaopatrzenia emerytalno rentowego oraz emerytów i rencistów KMP i KPP woj. pomorskiego i wydaje w tym zakresie decyzje administracyjne;
 • prowadzi szkolenia z zakresu spraw mieszkaniowych dla pracowników jednostek terenowych województwa pomorskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze ds. mieszkaniowych i socjalnych
 • przeszkolenie w zakresie przepisów resortowych dot. spraw mieszkaniowych i socjalnych oraz przepisów ustawy o ZFŚS;
 • znajmość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie postępowań administracyjnych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2021-11-25

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy