Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76912

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym negocjacje, w celu umożliwienia MOSG zakupu potrzebnych towarów, usług i robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Udostępnia dokumentację przetargową i koresponduje z wykonawcami w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
 • Dokonuje wpisów do rejestrów zamówień publicznych w celu kontroli i sprawozdawczości.
 • Przygotowuje dokumentację z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony przepisami okres czasu.
 • Uczestniczy przy sporządzaniu planów i sprawozdawczości w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSWiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, wnikliwość, komunikatywność, odporność na stres, odporność na zagrożenie korupcyjne, uczciwość, kreatywność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  Data dodania: 2021-04-13

  Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy