Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 76787

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz          


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • księguje zadekretowane dowody księgowe źródłowe zewnętrzne obce i własne oraz uzgadnia dzienne obroty przy wykorzystaniu systemu elektronicznej księgowości
 • księguje dochody publiczne w układzie paragrafowym zgodnie z klasyfikacją paragrafów dochodów
 • rozlicza kwoty wydatkowane na zakupy
 • rozlicza oraz prowadzi ewidencję księgową odchyleń od cen ewidencyjnych rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów i towarów)
 • sporządza deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego
 • prowadzi oraz przechowuje ewidencję dla celów rozliczania podatku od towarów i usług wraz z dokumentami związanymi z tym rozliczaniem
 • księguje nieodpłatnie przekazane środki trwałe na podstawie protokołu przekazania środka trwałego sporządzanego przez właściwą komórkę organizacyjną
 • wypełnia formularze stosowane przy dokonywaniu zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu lub wywozu towarów oraz przekazuje do właściwego Urzędu Celnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finanse lub księgowość
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi systemów elektronicznej księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość
 • kurs z zakresu rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty w zakresie wykonywanych zadań

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy