Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76383

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją,- permanentna   obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 • sprawdzanie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
 • odpowiadanie za kierowanie kandydatów na wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego określone w rozporządzeniu celem wyłonienia osób posiadających najlepsze predyspozycje do służby oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji;
 • przygotowanie i przekazanie materiałów postępowań kwalifikacyjnych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego;
 • promowanie zawodu policjanta;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku w kadrach
 • znajomość przepisów prawa regulujących służbę w Policji;
 • wiedza o specyfice służby w Policji;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi klienta zewnętrznego, asertywność;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją. Budynek...

  Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

  Data dodania: 2021-03-29

  Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy