Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 75761

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. 


Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy.


Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały do pracy tj. komputer, drukarka, telefon komórkowy, telefon stacjonarny oraz niszczarka.


 

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie
 • Dysponuje środkami pieniężnymi, budżetowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu państwa oraz innymi środkami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Prowadzi sprawy związane z naborem do służby cywilnej oraz nawiązywaniem, trwaniem i rozwiazywaniem stosunku pracy
 • sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym rachunki przedłożone przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • Prowadzi sprawy i dokumentacje związane z zaopatrzeniem i wyposażeniem Inspektoratu
 • Sporządza sprawozdania na potrzeby Służby Cywilnej, Głównego Urzędu Statystycznego, Komisji Europejskiej, Zamówień Publicznych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
 • Opracowuje decyzje, upoważnienia oraz umowy Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą samochodów służbowych Inspektoratu, w tym wydaje i przyjmuje karty drogowe, delegacje i dba o ubezpieczenia komunikacyjne, okresowe przeglądy techniczne, jak i naprawy, remonty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz finansów publicznych. Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: pomorskie / Tczew

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy