Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73304

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- służbowe wyjazdy do lokalizacji GIOŚ na terenie województwa pomorskiego 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Wspieranie pracowników merytorycznych GIOŚ w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego; i systemów GIOŚ w przypadkach, w których nie jest możliwa lub jest utrudniona pomoc zamiejscowa;
 • Prowadzenie napraw i konserwacji (samodzielnie lub współpraca z Dostawcami) wykorzystywanego w wyznaczonych lokalizacjach terenowych GIOŚ sprzętu komputerowego.
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem lokalnej sieci komputerowej w zakresie wyznaczonych lokalizacji terenowych GIOŚ;
 • Realizowanie prac modernizacyjnych środowiska teleinformatycznego w wyznaczonych lokalizacjach GIOŚ, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być wykonywane zdalnie.
 • Konfigurowanie i instalowanie nowego sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania stacji roboczych w celu eliminowania luk bezpieczeństwa;
 • Zbieranie uwag i opinii dotyczących działania sprzętu komputerowego i oprogramowania stacji roboczych w GIOŚ w celu zapewnienia sprawnej obsługi serwisowej.
 • Gospodarowanie oraz nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
 • Wnioskowanie o likwidację i wykreślenie z ewidencji zbędnych lub zużytych stacji roboczych, stacji mobilnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania użytkowego
 • Pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych w stosunku do przydzielonych przez przełożonego systemów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: administrowania systemami informatycznymi wspierającymi pracę użytkowników lub wsparcia informatycznego pracowników;
 • Biegła znajomość sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego Microsoft Windows 10, pakietu biurowego Microsoft Office, umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci LAN;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność administrowania domeną Active Directory;
 • Umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci WAN;
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-19

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy