Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 70608

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: -odpowiedzialność za powierzone środki finansowe


Czynniki szkodliwe i warunki uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - miejsca parkingowe


 


 

Zakres zadań

 • koordynowanie działań Grupy Załóg Taboru Pływającego, polegające na delegowaniu załóg na jednostki pływające zgodnie z wymogami Kart Bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów kwalifikacyjnych członków Grupy Załóg Taboru Pływającego pod względem ich ważności i kompletności, przygotowywanie w tym zakresie wymaganych formularzy szkoleń, wniosków o skierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenia specjalistyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałe niezbędne szkolenia zgodnie z wymaganymi terminami i procedurą realizacji tych szkoleń oraz nadzór nad ich terminowym przeprowadzeniem
 • koordynowanie kwestii właściwej obsady poszczególnych jednostek pływających w przypadku losowych nieobecności oraz współpraca z Wydziałem Usług Remontowych Taboru Pływającego w zakresie m.in. określenia niezbędnego składu załogi statku w czasie przeprowadzanych remontów w stoczni
 • opracowywanie harmonogramów czasu pracy dla członków załóg jednostek pływających, zgodnie z przyjętymi rozkładami czasu pracy (w tym sporządzenie miesięcznych kart ewidencji dla członków załóg jednostek pływających)
 • udział w pracach komisji kwalifikacyjnej przy naborze pracowników na wolne stanowiska w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego, w tym w Grupie Załóg Taboru Pływającego
 • sporządzanie zestawień rozliczeń finansowych Bazy, w tym sporządzanie rozliczeń z tytułu ekwiwalentów za wyżywienie i delegacje służbowe; przygotowywanie materiałów dotyczących struktury zatrudnienia w Bazie, przeprowadzonych szkoleń specjalistycznych i potrzeb w tym zakresie oraz poniesionych wydatków na wyżywienie członków załóg jednostek pływających
 • nadzór nad terminowym spływem dokumentów wymaganych do naliczenia pracownikom Bazy wynagrodzeń, w tym sporządzanie kart ewidencji czasu pracy w programie kadrowo-płacowym (prowadzenie elektronicznej ewidencji absencji Grupy Załóg Taboru Pływającego)
 • nadzór w zakresie wykonywania przez pracowników Grupy Załóg Taboru Pływającego i Bazy okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kierowanie lub koordynowanie pracowników/zadań
 • znajomość przepisów prawa pracy w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego
 • umiejętność obsługi programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność zarządzania zasobami
 • umiejętność zarządzania personelem
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2020-10-29

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy