Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69881

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:


- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin


Narzędzia i materiały pracy:


- komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:  winda, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • obsługa klienta zewnętrznego Urzędu ubiegającego się o uzyskanie dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do pracy na morzu oraz dokumentów kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac podwodnych
 • wprowadzanie przyjętych wniosków do elektronicznych baz danych funkcjonujących w Wydziale, sporządzanie arkuszy kwalifikacyjnych oraz ogólnej oceny wniosków pod względem merytorycznym i formalnym
 • weryfikacja dokumentów osób przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną przyjętych przez Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni
 • przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu projektów pism tworzonych w toku postępowania administracyjnego, decyzji administracyjnych i innych dokumentów w zakresie realizacji powierzonych obowiązków, a także w sprawach wynikających z zadań realizowanych przez Wydział
 • weryfikacja autentyczności dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw przeszkoleń i książeczek żeglarskich na wniosek zagranicznych administracji, armatorów i firm zajmujących się pośrednictwem pracy dla marynarzy, mieszczących się w kraju i za granicą
 • przekazywanie klientom zewnętrznym rzetelnej informacji i udzielanie pomocy w zakresie spraw prowadzonych przez ODK

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: administracja, prawo lub uczelnia morska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna lub gospodarka morska
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy oraz analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2020-10-12

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy