Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Władysławowo
Ogłoszenie o naborze Nr 68226

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
•częste kontakty z klientem zewnętrznym,
•wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•praca na parterze w budynku bez windy,
•praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowań w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych, w powoływaniu i likwidacji stref ochrony gatunków przewidzianych w rozporządzeniach o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt i grzybów, a także w pracach związanych z szacowaniem i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, za które odpowiada Skarb Państwa.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału;
 • Uczestnictwo w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną; ustalaniu i likwidowaniu stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów, a także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w w/w zakresie;
 • Udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne;
 • Udział w prowadzeniu postępowań dotyczących łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów;
 • Archiwizacja wytworzonych akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność;
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznch.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: pomorskie / Władysławowo

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy