Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 75556

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


praca w terenie.
krajowe wyjazdy służbowe
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną oraz określa potrzeby rzeczowe i finansowe dotyczące ich modernizacji, utrzymania i planowania
 • Gromadzi i aktualizuje dane dotyczące infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • Opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów,
 • Załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną,
 • Przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • Współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną,
 • Przeprowadza kontrole dróg utrzymywanych w systemie „Utrzymaj Standard oraz przestrzegania zapisów umowy w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku: elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca i komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-03-09

  Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy