Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 72818

Warunki pracy


 • praca biurowa

 • praca w pomieszczeniu na III piętrze

 • narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, niszczarka, skaner

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń dla niewidomych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • koordynuje współpracę z terenowymi organami administracji publicznej oraz pracodawcami i posiadaczami w zakresie nakładania oraz przeznaczenia świadczeń rzeczowych
 • sprawuje nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów środków transportowych i maszyn w ramach nakładanych świadczeń
 • współpracuje z terenowymi organami administracji publicznej w sprawach ewidencji środków transportowych i maszyn, ich doboru oraz kontroli ich stanu technicznego u posiadaczy
 • organizuje współpracę z jednostkami wojskowymi w zakresie uzupełniania tych jednostek środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej
 • koordynuje przedsięwzięcia i planowanie wykorzystania zapasów paliw płynnych utrzymywanych w wyznaczonych stacjach paliw PKN ORLEN S.A. dla potrzeb pojazdów pobieranych z gospodarki narodowej w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek Sił Zbrojnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku w urzędach administracji publicznej
 • dobra znajomość przepisów aktów prawnych w tym: ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 t.j.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203 poz. 2081); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 Nr 229 poz. 2307); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 Nr 181 poz. 1882); rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 Nr 148 poz. 1556); ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669 t.j.); ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 poz. 742).
 • umiejętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy i szkolenia z obszaru mobilizacji (w szczególności świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE" wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Data dodania: 2021-01-15

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy