Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 72621

Warunki pracy


 • praca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,

 • praca w terenie - wyjazdy do jednostek na terenie działania KPP w Sokółce,

 • praca przy monitorze ekarnowym,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,

 • dorywczo dźwiganie ciężarów - 10-15kg, praca na wysokości do 3m,

 • brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnopsrawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnopsrawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),

 • stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Zapewnia prawidłowe działanie systemów telefonii przewodowej i bezprzewodowej, systemów zasilania węzłów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności sprzęt stanowiący rezerwę operacyjno - techniczną,
 • Prowadzi zabegi konserwacyjne, okresowe pomiary i naprawy urządzeń stacyjnych PWT, usuwa awarie i wykonuje naprawy sprzętu łączności przewodowej i radiowej,
 • Pełni nadzór techniczy nad eksploatacją i bezpieczeństwem systemów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności systemy zasilające Powiatowego Węzła Łączności oraz węzłów łączności w podległych jednostkach,
 • Sprawuje funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Prowadzi nadzór nad wykonawstem robót instalacyjno - montażowych w zakresie łączności,
 • Prowadzi ewidencję ilościową sprzętu i materiałów łączności, materiałów konserwacyjnych,
 • Szkoli użytkowników urządzeń łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej analogowej oraz cyfrowej,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń elektronicznych, stosowanych standardów telekomunikacyjnych oraz zasad ich eksploatacji,
 • Umiejętność stosowania narzędzi pomiarowych i naprawczych,
 • Znajomość architektury komputera,
 • Znajomość topologii sieci, systemów operacyjnych,
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjny

  obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

  Data dodania: 2021-01-07

  Miejsce pracy: podlaskie / Sokółka

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy