Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69869

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Izby.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrzne oraz ciągi komunikacyjne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • siedziba izby jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę osobową,

 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie izby wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi stronę BIP izby i podległych urzędów, w tym prowadzi techniczną opiekę oraz aktualizację tych stron.
 • Prowadzi sprawy z zakresu obsługi wniosków o dostęp do informacji publicznej.
 • Prowadzi sprawy z zakresu wdrażania w podległych urzędach procedur i standardów obsługi klienta i wsparcia podatnika, w tym nadzoruje i monitoruje jakość obsługi klienta w podległych urzędach oraz koordynuje prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędach, oczekiwań klienta oraz badań satysfakcji klienta.
 • Podejmuje działania informacyjne w zakresie komunikacji wewnętrznej, w tym nadzoruje, tworzy i aktualizuje stronę intranetową oraz dystrybuuje informacje związane z polityką informacyjną IAS do pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS.
 • Redaguje informacje i materiały wykorzystywane przez IAS w działalności informacyjno-promocyjnej.
 • Organizuje i koordynuje działania oraz spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące przepisów prawa podatkowego i celnego.
 • Bierze udział w planowaniu i wdrażaniu działań z zakresu public relations, w tym kampanii informacyjnych oraz współdziała z organizacjami podatników.
 • Sprawuje nadzór nad działalnością urzędów skarbowych w zakresie działań mających na celu zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zadań oraz organizacji Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Wiedza w zakresie standardów obsługi klienta w instytucjach publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (aplikacje biurowe oraz publikacja treści na stronach internetowych)
 • Umiejętność tworzenia tekstów informacyjnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Zdolności organizacyjne
 • Motywacja do pracy
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Data dodania: 2020-10-12

  Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy