Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69806

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno - biurowa


- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku jednostki.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
Bariera architektoniczna – w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Sporządzanie polecenia przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 • Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych.
 • Sporządzanie projektu i planu finansowego jednostki na dany rok budżetowy oraz jego korekty, a także wnioski o zmianę planu do dysponenta wyższego stopnia.
 • Naliczanie zwrotu kosztów dojazdu do służby i rozpatrywanie spraw z tego zakresu.
 • Kontrola zgodności dokonanych operacji gospodarczych z planem finansowym.
 • Administrowanie systemem TREZOR i wprowadzanie danych dotyczących planu i harmonogramu wydatków.
 • Sporządzanie rejestrów wydatków dokonanych na rzecz komend powiatowych i miejskich pod dokumenty przekazane do wypłaty.
 • Naliczanie i potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów podlegających opodatkowaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych.
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego i rachunkowego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Data dodania: 2020-10-08

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy