Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Hajnówka
Ogłoszenie o naborze Nr 69726

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
Praca pod presją czasu, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie przy naturalnym
i sztucznym oświetleniu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynki Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazdów.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.

Zakres zadań

 • monitorowanie potrzeb, organizowanie przeglądów, zlecanie napraw i nadzór nad naprawami i konserwacją samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń,
 • prowadzenie kontroli i nadzór nad eksploatacją sprzętu technicznego, terminowością badań technicznych sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej oraz prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci komputerowej oraz pojedynczych stanowisk komputerowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz nadzór, analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania decyzji i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej,
 • realizacja zadań administratora sieci środowisk programowych,
 • prowadzenie pojazdów służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie (preferowane kierunki techniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość informatyki w zakresie: obsługi komputera, instalacji i konfiguracji serwerów oraz sieci LAN, pakietu biurowego MS Office, bezpieczeństwa danych i informacji, obsługi poczty elektronicznej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • staż pracy na stanowisku pełniącym zadania służby BHP,
 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe z BHP oraz znajomość przepisów BHP w PSP,
 • praktyka w prowadzeniu gospodarki magazynowej i transportowej,
 • znajomość KPA, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, przepisów Prawo o Ruchu Drogowym, przepisów dotyczących gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP,
 • znajomość obsługi programów: SWD-ST, EZD,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • znajomość rynku pożarniczego w zakresie sprzętu i pojazdów,
 • znajomość zagadnień pracy administracyjno-biurowej,
 • posiadanie uprawnień SEP do 1kV,
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: podlaskie / Hajnówka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy