Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 89686

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wymaga dyspozycyjności; wyjazdy służbowe, sporadycznie także w dni ustawowo wolne od pracy; szkolenia także poza miejscem świadczenia pracy (także kilkudniowe); obsługa klienta zewnętrznego;

Zakres zadań

 • realizuje przedsięwzięcia związane z procesem powoływania żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych
 • administruje zasobami czynnymi i biernymi w ramach realizacji czynności gromadzenia zasobów osobowych
 • sporządza sprawozdania, bilanse oraz analizy stanu zasobów rezerw osobowych
 • sporządza opinie i przedstawia wnioski w sprawie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne
 • realizuje czynności w ramach rotacji żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach mobilizacyjnych i prowadzi ewidencję w przedmiotowym zakresie
 • aktualizuje dokumenty powołania żołnierzy rezerwy uzupełnianych jednostek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.06.2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.10.2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.04.2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
 • znajomość ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu informatyki
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa (upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: podkarpackie / Nisko