Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jarosław
Ogłoszenie o naborze Nr 73007

Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno- biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne. Lokalizacja w budynku biurowym bez szybu wewnętrznego windy na 2 piętrze.  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentem, obsługa monitora powyżej 4 godzin na dobę.

 • Ośmiogodzinny system pracy. Praca biurowa przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – jedynie w zakresie windy do poziomu parteru budynku i toalety. Przy schodach wejściowych znajduje się zewnętrzny szyb windowy z windą dla osób niepełnosprawnych (tym dla osób poruszających się na wózku), skomunikowany z poziomem parteru. Wejście-wyjście z windy – bezpośrednio na hol główny budynku jednostki. Winda obsługiwana jest systemem przyjaznym dla osób niesprawnych ruchowo i niedowidzących, wyposażona jest w przyciski przywoławcze. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych  i windy wewnętrznej. 

 • Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

 • Realizowane zadania na opisanym stanowisku wymagają od pracownika znajomości obowiązujących przepisów i przestrzegania procedur.

Zakres zadań

 • wprowadza do systemu informatycznego „Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych” dane dotyczące prowadzonych śledztw i dochodzeń
 • prowadzi w formie elektronicznej rejestr śledztw i dochodzeń (e-RSD)
 • wprowadza do systemu informatycznego „Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych” dane dotyczące prowadzonych postępowań sprawdzających
 • prowadzi w formie elektronicznej rejestr postępowań sprawdzających ( e-RPS),
 • wprowadza informacje, w tym dane osobowe, do właściwych zbiorów danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • odczytuje, modyfikuje, usuwa dane z właściwych zbiorów danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • zapewnia właściwy obieg dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających, w zakresie danych podlegających rejestracji w prowadzonych systemach informatycznych
 • obsługuje pozapolicyjne systemy informatyczne, wchodzące w skład Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
 • zapewnienia ochronę przetwarzanym dokumentom przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub utratą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej.
Znajomość: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji , ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego, Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie KSIP, Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
Umiejętność obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office (Word, Excel), urządzeń biurowych.
Umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność.
Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742 tj.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

  Data dodania: 2021-01-10

  Miejsce pracy: podkarpackie / Jarosław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy