Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 72388

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania, w tym organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentów systemowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO/IEC17025 i polityki jakości GDDKiA,
 • Zarządza auditami wewnętrznymi w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym, organizuje przeglądy zarządzania,
 • Organizuje i przeprowadza działania korygujące i doskonalące w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym oraz przeprowadzanie analizy ryzyka w stosunku do systemu zarządzania i działalności laboratorium,
 • Udziela merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego,
 • Inicjuje działania mające na celu przeprowadzanie szkoleń pracowników Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025, w tym planowanie i organizacja szkoleń,
 • Współpracuje z Naczelnikiem Wydziału w celu bieżącego monitorowania zagrożeń w zakresie systemu zarządzania jakością w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym
 • Przygotowuje Laboratorium do oceny jednostki akredytującej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-12-17

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy