Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie o naborze Nr 71354

Warunki pracy

1.    Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • długotrwała pozycja siedząca,

 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • miejsce pracy znajduje się przy ul. 1 Maja 22 w Ustrzykach Dolnych na terenie Komendy Powiatowej PSP,

 • praca na 1 piętrze,

 • praca w pomieszczeniach ogrzewanych,

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • aneks kuchenny do dyspozycji pracowników,

 • brak podjazdu i ruchomej platformy do transportu wózka inwalidzkiego oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych,

 • brak windy,

 • brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sporządza listy płac i związane z nimi rozliczenia (ZUS, Urząd Skarbowy, inne potrącenia),
 • obsługuje program finansowo – księgowy, kadrowo – placowych, oraz „Płatnik”,
 • reguluje zobowiązania oraz inne płatności za zakupione towary i usługi w formie polecenia przelewu w obowiązujących terminach,
 • prowadzi sekretariat komendanta powiatowego,
 • realizuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
 • prowadzi archiwum Komendy Powiatowej i sprawy związane z archiwizacją dokumentów,
 • prowadzi kasę gotówkową w Komendzie Powiatowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o Służbie Cywilnej,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, komunikatywność i wysoka kultura osobista, dokładność, sumienność, pracowitość, dyspozycyjność, rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym obsługi pakietu MS Office, poczty elektronicznej,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Data dodania: 2020-12-05

Miejsce pracy: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy