Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie o naborze Nr 68662

Warunki pracy

a)praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
b)praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
c)narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner,
d)umiejętności współdziałania w grupie,
e)współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,
f)praca na 1 piętrze,
g)brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
h)naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań

 • a)wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów oraz operacji finansowych,
 • b)sporządzanie listy płac i związanych z nimi rozliczeń (ZUS, Urząd Skarbowy, inne potrącenia),
 • c)rozliczanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników komendy,
 • d)sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • e)obsługa programów finansowo – księgowych, kadrowo – placowych, „Płatnika”,
 • f)sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • g)prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy, uzgadnianie ich z ewidencją księgową na kontach syntetycznych i analitycznych.
 • h)regulowanie zobowiązań oraz innych płatności za zakupione towary i usługi w formie polecenia przelewu w obowiązujących terminach,
 • i)prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej,
 • j)prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego,
 • k)prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 • l)realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 • m)prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych pracowników KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • n)wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i uposażeniu pracownikom KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • o)prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 • p)prowadzenie dokumentacji wynikającej z problematyki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i instrukcją kancelaryjną,
 • q)prowadzenie kasy gotówkowej w KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • r)zastępstwo podczas nieobecności Głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie a)spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. Nr 265 z ze zm.),
b)znajomość przepisów dotyczących prawa administracyjnego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
c)znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
d)podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
e)umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
f)biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

  Data dodania: 2020-09-15

  Miejsce pracy: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy