Komenda Miejska Policji w Opolu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 76351

Warunki pracy

Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca przy monitorze ekranowym, w pomieszczeniu biurowym, w warunkach normalnych.

Zakres zadań

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i osobowej związanej ze stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant Miejski Policji w Opolu, a także organizowanie zatrudnienia osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i współpraca w tym zakresie z PUP.
  • Wprowadzanie, aktualizowanie danych oraz weryfikacja problemów merytorycznych, dotyczących poprawności działania systemu Kadra SWOP, którego zadania zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji do systemu, a także prowadzenie ewidencji udzielonych/odebranych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w SWOP zgodnie ze wzorem określonym w Polityce Bezpieczeństwa.
  • Realizacja i opiniowanie wniosków personalnych i raportów w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów, a także prowadzenie dokumentacji i ewidencji oraz realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy.
  • Sporządzanie sprawozdań, informacji, danych statystycznych i analiz, w tym sporządzanie meldunków kadrowych oraz zestawień.
  • Pełnienie funkcji zastępcy redaktora BIP KMP w Opolu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w pracy w komórce kadrowej
  • znajomość obowiązujących przepisów, umiejętność samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikatywność, rzetelność, umiejętność przewidywania, planowania oraz dobrej organizacji pracy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • kurs z zakresu prawa pracy

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Policji w Opolu

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: opolskie / Opole