Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73844

Warunki pracy

Praca biurowa, praca terenowa poza siedzibą urzędu – wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. opolskiego, wysilek fizyczny, kierowanie służbowym samochodem osobowym, zagrożenie korupcją, naciskami grup przestępczych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Lokalizacja biura – I piętro, windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Uczestniczy w kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w celu ustalenia prawidłowości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
 • Uczestniczy w pobieraniu do badań próbki wyrobów budowlanych (w toku kontroli, poza kontrolą oraz składowanych na terenie budowy), przygotowuje pod względem formalno-prawnym i zleca ich badanie, jak też ustala opłatę za przeprowadzone badania, w celu zapewnienia obrotu wyrobami budowlanymi posiadającymi właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I instancji z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, w tym przygotowuje projekty decyzji, postanowień i pism techniczno-prawnych, w celu zapewnienia zgodnego z przepisami obrotu wyrobami budowlanymi
 • Przygotowuje i przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także wydanych opiniach dla organów celnych, w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych
 • Sporządza miesięczne rozliczenia realizowanych zadań współfinansowanych z projektu PT POIiŚ, w celu udokumentowania wydatków kwalifikowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady bądź Komisji Unii Europejskiej dotyczących wyrobów budowlanych, Prawa przedsiębiorców, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole, odporność na stres
 • ­Systematyczność, rzetelność.
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy