Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 73784

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer.


Lokalizacja biura - II piętro.


Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości,brak odpowiednio dostosowanych toalet.


Zagrożenie korupcją


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych(spoza administracji np. obywalete, przedsiębiorstwa)


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

Zakres zadań

 • Realizacja zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zakupów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu na dostawy, usługi i roboty budowlane, na podstawie złożonych i zatwierdzonych zapotrzebowań oraz prowadzenie rejestru zakupów.
 • Ewidencjonowanie zakupów w elektronicznym programie „Rozrachunki”.
 • Rozliczanie zrealizowanych zapotrzebowań na koniec każdego miesiąca.
 • Sporządzanie różnego rodzaju zestawień z zakresu zamówień publicznych na potrzeby jednostki.
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji, wniosków, regulaminów.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 • Prowadzanie Kancelarii Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Obsługa programu ESOD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku wymagającym samodzielnego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

  Data dodania: 2021-01-29

  Miejsce pracy: opolskie / Opole

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy