Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 70717

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • urząd niedostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

 • brak możliwości dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

 • brak windy

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet, ciągów komunikacyjnych przystosowanych do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku

Zakres zadań

 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji mobilizacyjnej, w części dotyczącej uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami, a także nadzorowanie i koordynowanie realizacji tych zadań przez wojskowe komendy uzupełnień (WKU)
 • koordynowanie pracy przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień współpracujących z terenowymi organami administracji publicznej (TOAP) i gospodarki narodowej (GN) w zakresie nakładania oraz przeznaczenia świadczeń rzeczowych na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych
 • prowadzenie analiz, bilansów, zestawień zbiorczych dotyczących stanu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych oraz wykorzystania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w GN na administrowanym terenie, opracowywanie obowiązujących sprawozdań oraz nadzorowanie działalności WKU w tym zakresie
 • nadzorowanie utrzymywania przez WKU współpracy z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia ich potrzeb mobilizacyjnych w zakresie środków transportowych i maszyn
 • nadzorowanie utrzymywania przez WKU współpracy z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia ich potrzeb mobilizacyjnych w zakresie środków transportowych i maszyn
 • sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją przez WKU planu oględzin (kontroli) stanu technicznego i utrzymania środków transportowych, maszyn, narzędzi i urządzeń zaplanowanych do pobrania z gospodarki narodowej, w ramach świadczeń rzeczowych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019.1541 tj.)
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju ( Dz.U. 2004.181.1872 z p. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ( Dz.U. 2004.203.2081 z p. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „TAJNE” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy