Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 68092

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

Zakres zadań

 • Dbanie, w zakresie branży sanitarnej, o stałą sprawność eksploatacyjną obiektów służbowych oraz podejmowanie niezbędnych czynności w sytuacjach awaryjnych.
 • Dokonywanie bieżących przeglądów instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i systemów klimatyzacyjnych, wskazywanie zakresu prac konserwacyjno-remontowy administrowanych obiektów z określeniem zakresu niezbędnych prac konserwacyjno - remontowych niezbędnych do wykonania.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z dostarczeniem energii cieplnej, gazu, wody i odbioru ścieków, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, a także dokonywanie rozliczeń w tym zakresie.
 • Nadzorowanie prowadzenia gospodarki opałem, głównie pod kątem ekonomicznego wykorzystania, sporządzania sprawozdań oraz uczestniczeniem w inwentaryzacjach.
 • Opracowywanie planów finansowych w zakresie opłat za w/wym. media.
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją instalacji grzewczych i sanitarnych, wentylacyjnych i systemów klimatyzacyjnych.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac wykonywanych przez warsztat konserwacyjno-remontowy w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych, a także urządzeń do wytwarzania, przetwarzania i wymiany energii cieplnej w obiektach służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z planowaniem środków na utrzymanie infrastruktury
 • Obsługa komputera, w tym obsługa pakietów biurowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Rzetelność, terminowość, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia D i/lub E grupy energetycznej II i III.
 • Znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Prawo jazdy kat. "B".

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy