Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117007

Warunki pracy


 • Departament Rozwoju Kadr Medycznych mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze w budynku C; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację naborową, w tym regulaminy, harmonogramy naborów, kryteria oceny, projekty finansowane z środków Krajowego Programu Odbudowy, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów.
 • Dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach KPO w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów do dofinansowania oraz przygotowuje umowy na udzielenie dofinansowania i aneksy do umów.
 • Monitoruje projekty realizowane przez beneficjentów, w celu oceny postępu z ich realizacji.
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów.
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań KPO.
 • Bierze udział w innych pracach związanych z Krajowym Programem Odbudowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania projektów unijnych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym,
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich, w tym Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. projektów unijnych

Zadania: Realizacja projektów w ramach różnych programów pomocowych (unijnych i innych międzynarodowych), pisanie wniosków projektowych oraz udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych. Możliwość...

Firma: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław, Psie Pole

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz: udział w spotkaniach krajowych z instytucjami zaangażowanymi w realizację planu rozwojowego; Kontakty zewnętrzne: ministerstwa i inne instytucje zaangażowane w proces finansowania KPO (kilka razy w...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter Praca biurowa wykonywana w...

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-06

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy