Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116288

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

Zakres zadań

 • Sporządza projekty pism w sprawach z zakresu działania Ministra i Ministerstwa w tym w zakresie postępowania administracyjnego.
 • Prowadzi rejestr oraz zbiór pełnomocnictw i upoważnień Ministra oraz Dyrektora Generalnego w zakresie Ministerstwa.
 • Przygotowuje dokumentację bieżącą Zespołu Prawnego w postaci stanowisk wewnętrznych, zestawień i informacji na potrzeby Ministerstwa.
 • Wykonuje powierzone przez przełożonych czynności sprawozdawcze i informacyjne w zakresie bieżącej obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa.
 • Przygotowuje projekty pism, w tym w oparciu o istniejące formularze systemowe w zakresie spraw finansowych, kadrowych, legislacyjnych i organizacyjnych Zespołu Prawnego.
 • Wykonuje powierzone przez przełożonych czynności w zastępstwie innych pracowników Zespołu Prawnego z zakresu sprawozdawczości, prowadzenia rejestrów oraz egzekucji administracyjnej.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez zespół prawny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych


 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Kompetencje: umiejętność współpracy, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referendarz

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

  (Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

  Firma: Staff Partners

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

  Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Data dodania: 2023-02-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy