Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110385

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę sekretarską i organizacyjno-biurową Departamentu
 • Monitoruje terminowość prowadzonych spraw, harmonogram spotkań, obsługuje spotkania i narady kierownictwa Departamentu
 • Prowadzi sprawy związane z rozwiązaniami systemowymi w Departamencie, w tym z wdrożeniem i stosowaniem zasad zarządzania ryzykiem, procesami i projektami
 • Koordynuje sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników Departamentu, we współpracy z komórką właściwą do spraw kadr, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy, obecności i planów urlopowych pracowników oraz organizowania szkoleń dla pracowników Departamentu
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem i wykorzystaniem środków budżetowych na zadania realizowane przez Departament
 • Koordynuje i prowadzi sprawy związane z ochroną danych osobowych w Departamencie, w tym współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych, przygotowuje i przedkłada do podpisu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ich ewidencję
 • Koordynuje i prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem wkładu do planu działalności Ministra, planu Departamentu na kolejny rok oraz okresowych ocen dotyczących stanu realizacji celów i zadań
 • Koordynuje sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Departamencie
 • Prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi kierownictwa oraz pracowników Departamentu
 • Przygotowuje i aktualizuje upoważnienia i pełnomocnictwa w zakresie właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym ustawy o służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Starszy Specjalista / Główny Specjalista

Kogo szukamy Szukamy osoby na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat Jaki jest adres miejsca pracy? Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa Czym będziesz się zajmować?...

Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Co będzie należało do Twoich obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Opery, w tym administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami wynajmowanymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych; sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w...

Firma: WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2022-11-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy