Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109844

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją. 

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Analizuje wymagania systemów IT z obszaru PSZ, w tym: analizuje otoczenie prawne i/ lub biznesowe, w szczególności przygotowywane w ramach reformy „A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności projektów ustaw: o aktywności zawodowej, o zatrudnieniu cudzoziemców, o umowach elektronicznych oraz przepisów wykonawczych do nich; pozyskuje wymagania prawne i/ lub biznesowe; przygotowuje wizję systemów IT; definiuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dotyczące systemów IT; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów.
 • ­Wdraża systemy IT z obszaru PSZ, w tym: przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia systemów IT; nadzoruje przygotowywanie i udostępnianie warstwy aplikacji oraz dokumentację wdrożeniową; zarządza zmianą (wprowadza modyfikację w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania systemów IT z obszaru PSZ.
 • ­Bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z obszaru PSZ, w tym: sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonania lub zapewnienia dalszego rozwoju systemów teleinformatycznych z obszaru PSZ; bierze udział w komisjach przetargowych.
 • ­Opiniuje projekty aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dot. obszaru PSZ przygotowywanych w ramach reformy „A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” projektów ustaw, a w szczególności: o aktywności zawodowej, o zatrudnieniu cudzoziemców, o umowach elektronicznych oraz przepisów wykonawczych do nich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w analizie, projektowaniu lub wdrażaniu systemów IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Umiejętność analizy wymagań dla systemów IT
 • Umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • Znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych
 • Umiejętność czytania dokumentacji analityczno-projektowej i technicznej systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

   Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

   Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

   Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

   Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

   Dodano: dzisiaj

  Więcej ofert pracy