Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100194

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące oceny i uzgodnień regulacji programowych i systemowych o charakterze ponadsektorowym
 • Prowadzi sprawy związane z kształtowaniem i realizacją programów i polityk w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Prowadzi sprawy związane m. in. z uzgadnianiem koncesji w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, współpracą w zakresie nadzoru nad wydobywaniem kopalin i kwalifikacjami w zakresie górnictwa
 • Opracowuje stanowiska, opinie i informacje dla Rady Ministrów oraz Sejmu RP i Senatu RP w zakresie realizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Przygotowuje opinie i stanowiska do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z sektorem przemysłowym, górniczym, energetycznym lub w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość problematyki gospodarki złożami kopalin
 • Znajomość przepisów i zagadnień z obszaru przemysłu górnictwa, w tym m.in. programów rządowych dla sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność sprawnego pozyskiwania informacji, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym, komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad techniki prawodawczej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2022-06-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy