Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100234

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach naruszeń przepisów o ochronie praw pasażerów, w tym przepisów rozporządzenia WE/1371/2007 oraz zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie praw pasażerów, w tym przepisów rozporządzenia WE/1371/2007 lub zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wniosków dotyczących wykonywania przewozów pasażerskich w ramach otwartego dostępu na danej trasie krajowej lub danej trasie międzynarodowej w celu wydawania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w celu opracowania oraz opiniowania projektów aktów prawnych w zakresie praw pasażerów w transporcie kolejowym.
 • Prowadzi lub bierze udział w kontrolach podmiotów świadczących usługi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w celu weryfikacji przestrzegania przez te podmioty praw pasażerów w transporcie kolejowym.
 • Przygotowuje projekty wystąpień w zakresie systemów gwarantujących bezpieczeństwo osobiste pasażerów oraz ich bagażu, realizacji obowiązków w zakresie informacji pasażerskiej oraz sposobu prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez przewoźników kolejowych.
 • Przygotowuje projekty wystąpień lub propozycje zaleceń dla podmiotów rynku kolejowego w celu zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obsłudze prawnej
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym (w zakresie praw pasażerów oraz decyzji dotyczących otwartego dostępu)
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
 • Znajomość ustawy Prawo przewozowe
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2022-06-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy