Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98686

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w zakresie kompetencji wydziału. Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, opracowuje opinie w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także nabywania, przechowywania i używania, przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (MWC).
 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wywozu broni palnej, części, istotnych komponentów i amunicji do państw spoza obszaru celnego UE a także przywozu tych towarów z państw spoza obszaru celnego UE, dokonanego na podstawie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika i ewidencjonowania,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego, tj. opiniuje i opracowuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, prowadzi uzgodnienia i konsultacje z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami itp..

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu: decyzji administracyjnych, projektów aktów prawnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
 • Znajomość przepisów związanych z nabywaniem, przechowywaniem, używaniem i przemieszczaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,
 • Myślenie analityczne,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

  Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

  Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

  TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy