Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98731

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- nietypowe godziny pracy


- obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC, w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowe i międzynarodowe uprawniające do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w zakresie koncesjonowanego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru operacyjnego, masy i wyważania, osiągów, kontroli zaplecza placówek operatora (STA) oraz systemu zarządzania przewoźnika, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • Przewodniczy zespołom audytowym w ramach ciągłego nadzoru nad przydzielonymi koncesjonowanymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących operacji przewozu lotniczego, a także opinii specjalistycznych
 • Wykonuje inspekcje na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A), w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych
 • Wykonuje kontrole doraźne podmiotów gospodarczych, w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego
 • Bierze udział w aktualizacji obowiązujących dokumentów oraz procedur zawartych w Podręczniku Nadzoru Operacyjnego (PNO) w celu dostosowania zapisów do obowiązujących standardów w aspekcie ich funkcjonalności
 • Analizuje dokumentację operacyjną koncesjonowanych posiadaczy AOC zgromadzoną w Inspektoracie, ocenia merytorycznie wnioski składane przez przewoźników lotniczych wykonujących operacje przy użyciu samolotów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń
 • Przygotowuje opinie i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotowy
lub
w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów
lub
w nadzorze lotniczym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Licencja pilota zawodowego CPL (A) (aktualna lub wygasła) lub licencja dyspozytora lotniczego (aktualna lub wygasła) lub licencja mechanika lotniczego

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa