Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98254

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Obsługa klientów zewnętrznych.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w sprawach o nadanie lub pozbawienie ochrony międzyanrodowej lub azylu.
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień i zaświadczeń i innych w sprawach wymienionych w zad. 1.
 • Prowadzi przesłuchania w sprawach wymienionych w zad. 1.
 • Samodzielnie tłumaczy obcojęzyczne informacje i przedkładane dowody wykorzystywane w postępowaniach wskazanych w zad.1.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Rejestruje w SI Pobyt decyzje i postanowienia w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony uzupełniającej lub azylu oraz uzupełnia SI Monitoring w zakresie dekratacji, wezwań, przesłuchań, postanowień, projektów decyzji i innych danych szczegółowych dotyczących prowadzonych spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Obsługuje i prowadzi sprawy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Ogólna znajomość sytuacji społeczno-politycznej na świecie.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programu word.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego "Pobyt".
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy