Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98045

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa klienta zewnętrznego.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów, kandydatom do udzielenia ochrony międzynarodowej.
 • Prowadzi ewidencję wniosków o wydanie lub wymianę dokumentów poprzez rejestrowanie w systemie informatycznym Pobyt wniosków i decyzji w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów, wpływu wykonanych dokumentów z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz daty ich odbioru przez Cudzoziemców w systemach informatycznych.
 • Opracowuje wnioski poprzez poszukiwanie niezbędnych informacji w aktach sprawy, SI Pobyt oraz SIS, przygotowywanie zleceń personalizacji dokumentów w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Analizuje informacje wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Przygotowuje projekty pism, zaświadczeń, postanowień i decyzji i w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 • Znajomość ogólnej sytuacji społecznopolitycznej na świecie
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (Word).
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych, co najmniej klauzulą „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych".
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego ,,Pobyt.
 • Umiejętność obsługi systemu „EZD”.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Lokalizacja: opolskie / Nysa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2022-05-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa