Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97993

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 

 • obsługa klientów zewnętrznych

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzeni sprawy związane z uczestnictwem Urzędu w procesie prawodawczym i decyzyjnym w ramach Rady UE, KE oraz innych instytucji UE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Bierze udział w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w obszarze lotnictwa cywilnego.
 • Przygotowuje odpowiedzi dla Komitetu do Spraw Europejskich, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, oraz dystrybucja w ramach Urzędu materiałów wpływających w ramach korespondencji KSE.
 • Zapewnia prawidłowy obieg dokumentów, w szczególności dokumentów udostępnianych w systemie Rady UE Portal Delegatów oraz przesyłanych drogą elektroniczną m.in. ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w ramach koordynacji polityki europejskiej.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z weryfikacją tłumaczeń unijnych aktów prawnych we współpracy z Dyrekcją Generalną do spraw Tłumaczeń Komisji Europejskiej oraz sprostowań błędów językowych w aktach prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego.
 • Bierze udział w przygotowywaniu udziału przedstawicieli Urzędu w Komitecie EASA oraz Member States’ Advisory Body (MAB), w tym sporządzanie instrukcji wyjazdowych na posiedzenia tych organów.
 • Opracowuje dokumenty i sporządza opinie z zakresu prawidłowego stosowania przepisów UE i spraw europejskich w zakresie niezastrzeżonym dla Departamentu Prawno-Legislacyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, ekonomia stosunki międzynarodowe, zarządzanie, europeistyka
lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu lotnictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z lotnictwem cywilnym lub administracją publiczną
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Dobra znajomość systemu prawa lotniczego międzynarodowego, europejskiego i krajowego
 • Wiedza nt. funkcjonowania międzynarodowych organizacji lotniczych oraz UE
 • Dobra znajomość KPA
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność użytkowania prawniczych programów komputerowych, np. Lex, Legalis, Eurlex.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, kreatyność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka UE albo ICAO na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność prezentowania stanowiska na forum międzynarodowym
 • Umiejętność użytkowania prawniczych programów komputerowych lub baz danych, np. EUR-Lex

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2022-05-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa