Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97898

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze;


- wyjazdy służbowe krajowe;


- zagrożenie korupcją;


- obsługa klienta zewnetrznego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań
osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach zgłoszeń dotyczących przywozu odpadów do Polski, wywozu odpadów za granicę, tranzytu odpadów przez teren Polski
 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w ramach organu I i II instancji oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie wymienionym w pkt 1oraz bierze udział w postepowaniach przed WSA
 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji – zezwolenia wstępnego dla instalacji odzysku odpadów
 • Przygotowuje projekty pism i opinii w sprawach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów nie objętych postępowaniem administracyjnym
 • Współpracuje z organami innych państw odpowiedzialnych za nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych. Uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Doradza i udziela informacji organom oraz przedsiębiorcom w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Uczestniczy w prowadzonych przez WIOŚ kontrolach przedsiębiorców zaangażowanych w transgraniczne przemieszczanie odpadów, sprawdzających przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska oraz warunków zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość unijnych i krajowych przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska w tym przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

  Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

  Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

  TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy