Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97503

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z organizacją szkoleń i konferencji, przygotowuje materiały konferencyjne z zakresu spraw związanych ze zdrowiem publicznym i promocją zdrowia
 • współpracuje z instytucjami i podmiotami leczniczymi realizującymi zadania związane ze zdrowiem publicznym i promocją zdrowia
 • przygotowuje projekty stanowisk i odpowiedzi dotyczące zdrowia publicznego i promocji zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o zdrowiu publicznym
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa