Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Kadr, Szkoleń i BHP


Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Prowadzenie dokumentacji personalnej związanej z przebiegiem stosunku pracy (akta osobowe pracowników),
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników
  oraz całym przebiegiem zatrudnienia,
 • Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy zatrudnionych pracowników ,
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • Współpraca z Wydziałem Księgowości i Funduszy w procesie naliczania wynagrodzeń, urlopów, wypłat zasiłków, potrąceń, korekt, itp.
 • Kontrola terminów badań okresowych,
 • Przygotowywanie zestawień z zakresu kadrowego, dostarczanie danych na potrzeby kierownictwa urzędu czy raportów tworzonych przez inne komórki organizacyjne,
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi.
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • W przypadku wykształcenia średniego:
  • 6 lat stażu pracy, w tym min. 2 lata w obsłudze kadrowej
 • W przypadku wykształcenia wyższego:
  • 4 lata stażu pracy, w tym min. 2 lata w obsłudze kadrowej
Wymagania niezbędne: 
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy,
 • Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególności: World, Excel),
 • Umiejętności analityczne,
 • Samodzielność,
 • Komunikatywność,
 • Znajomość programu Płatnik.
Wymagania dodatkowe:
 • Preferowane studia podyplomowe z prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego;
 • Praca jednozmianowa, w siedzibie urzędu,
 • Praca w pełnym wymiarze: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie,
 • Praca w zespole.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

HR Administrative Associate

LOCATION: entire Poland as the role is fully remote (not only Warsaw) POSITION SUMMARY We are currently looking to hire a HR Administrative Associate (remote) to join our growing Global Delivery Centre team. This team strives to help business operations to scale...

Firma: Velocity Global Poland

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Pracownik ds. administracji liniowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w celu rozliczenia czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z obsługą pracowników w celu spełnienia wymogów...

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Pracownik biura HR

Główne obowiązki: wprowadzanie oraz aktualizacja danych w systemie (dokumentów związanych z zatrudnianiem, umów, aneksów, urlopów, ewidencji czasu pracy, innych dokumentów kadrowych) udział w bieżących pracach administracyjno– biurowych, kompletowanie...

Firma: Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie / Kleszczów (pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Tulipan Park Gliwice

Data publikacji: 2022-04-27

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Data dodania: 2022-05-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa