Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97333

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


-        statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


-        dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Na stanowisku pracy występują nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe oraz permanetna obsługa klientów zewnetrznych.


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opracowuje komunikaty prasowe
 • utrzymuje kontakt z dziennikarzami w związku z bieżącymi działaniami rządu i wydarzeniami medialnymi z udziałem Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów lub kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • opracowuje i realizuje strategie długofalowych działań komunikacyjnych dot. działań Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz proponuje i realizuje pomysły na działania okolicznościowe związane z aktywnością Prezesa Rady Ministrów
 • śledzi bieżące działania rządu, procesy legislacyjne oraz doniesienia medialne
 • współtworzy kalendarz wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli rządu, a także informacyjnie i merytorycznie obsługuje wydarzenia z udziałem Prezesa Rady Ministrów
 • opracowuje materiały merytoryczne
 • śledzi najnowsze trendy, badania i dobre praktyki z zakresu komunikacji społecznej w Polsce i na świecie (w tym języku angielskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej, lub promocji, lub w obszarze obsługi administracyjnej, lub wyszukiwania i przetwarzania informacji, lub realizacji projektów, lub organizacji wydarzeń
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE wydane przez ABW lub SKW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • posiadanie wiedzy z zakresu: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, przepisów prawa i procesu legislacyjnego, zasad redagowania i korekty tekstów oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2022-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa